Monthly Archives - diciembre 2020

SEMBRA CAMP D’ASSAIG 2020

El passat dia 4 de desembre de 2020 es va efectuar la sembra del camp d’assaig de la cooperativa per testar diferents varietats de blats i diferents fertilitzacions de cara a obtenir el gra que produeixi la millor farina per l’el·laboració del Pa de Mestral.

Llegir més...