Grup Operatiu Farina de Mestral

DESCRIPCIÓ:

La proposta de crear un Grup Operatiu que actuï com a motor d’un blat amb potencial panificable és una proposta que dinamitza una part del territori agrari marcat per una situació, tradicionalment, de despoblament i de regressió poblacional. En aquest sentit, aquells espais agraris anomenats de secà (per la seva baixa pluviometria), i amb producció cerealística han evolucionat cap a una cada cop major concentració dels mitjans de producció i, per tant, una cada cop menor necessitat de mà d’obra, que es tradueix amb una davallada constant i continuada de la població.

OBJECTIUS:

 • Àmbit pagesia:
  • Obtenir un blat de suficient qualitat, per tenir una farina que assoleixi els 220W
  • Fomentar pràctiques agronòmiques amb consciència de sostenibilitat.
  • Aconseguir un preu just per a la pagesia, però sense que sigui un motiu exclusiu.
 • Àmbit Forn i Farinera
  • Enfortir el vincle amb la pagesia
  • Esdevenir l’espai de testatge i comprovació de la qualitat de la farina (analítica reològica de la farina: Chopin, FN,…)
  • Planificar la distribució a nivell supracomarcal
  • Consensuar preus de compra.
  • Fer visible el compromís del sector amb el territori
  • Crear un discurs coherent sobre la Fleca Artesana
  • Crear un lligam estable i honest entre pagesia, farinera i forners.
  • Vincular el forner en la comprovació de les qualitats de les farines, per fer-lo participar d’aquest aprenentatge.
  • Ser l’altaveu del projecte a nivell de consumidors i usuaris: escola, mitjans,…
  • Aconseguir enfortir el col·lectiu forner del territori.

MEMBRES DEL GRUP OPERATIU:

 • Líder: Agropecuària Coperal S.C.C.L
 • Coordinador: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
 • Beneficiaris:
  • Federació d’Industrials Forners de la Província de Tarragona

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”