Agropecuària Coperal S.C.C.L


Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, S.C.C.L., neix l’any 1959 fruit de l’esperit associatiu dels pagesos avicultors de Santa Coloma de Queralt i la necessitat per comercialitzar dignament la seva producció d’ous.

L’Any 1965 es funda la Secció de Crèdit, i s’inaugura la primera fàbrica de pinso, representant ambdues, peces clau pel desenvolupament i creixement de l’entitat.

A la dècada dels anys 70, s’inicia la comercialització de fertilitzants i cereals. S’adquireixen nous terrenys i es comença l’ampliació de les instal·lacions destinades al dipòsit i emmagatzematge de cereals.

A partir de l ‘ any 1986 i amb motiu de l’adaptació dels estatuts a la nova llei de cooperatives de Catalunya, s’enregistra l’actual denominació de la cooperativa: Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, S.C.C.L.

Al 1997 es construeix el magatzem de Sarral i l’any 2003 s’aprova la fusió per absorció de la Cooperativa Agrícola de El Pla de Santa Maria, aixoplugant cada cop més, un nombrós col·lectiu d’agricultors i ramaders.

L’Any 2000, comença a funcionar l’estació de Servei de carburants.

Al 2004 s’inaugura la nova línia de la fàbrica de pinsos i al 2008 es posa en marxa la nova instal·lació de selecció de cereals i certificació de llavors.

Actualment Coperal, nom amb el que és més coneguda la cooperativa, agrupa més de 1270 associats de diferents comarques i dedica els seus recursos i esforços a la consecució dels següents objectius:

  • Satisfer totes les necessitats dels agricultors i ramaders en la seva dedicació professional garantint la màxima rendibilitat de les seves explotacions dins d’un marc de confiança com a base de l’organització.
  • Arribar ser una entitat empresària referent que representi a  tota la  massa societària amb dedicació, treball, creativitat i esforç, generant l’intercanvi de béns i serveis, coneixements i creixement econòmic i personal sense deixar de banda el nostre rol social dins del sector agropecuari.