COPERAL ASSISTEIX A GENVCE 2023

El passat 18 de maig Coperal va assistir a la VIII jornada d’innovació i transferència de cultius extensius d’hivern que es va celebrar a la parcel·la experimental que té l’IRTA a Sucs, Lleida.