JORNADA FORMATIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE SECCIONS DE CRÈDIT

Coperal ha acollit una jornada formativa de l’Associació de Seccions de Crèdit amb la participació de 34 cooperatives i una setantena d’assistents.

Durant la jornada les cooperatives han rebut informació actualitzada i necessaria per al desenvolupament de l’activitat, com són les cotitzacions d’actius financers per a la gestió de la tresoreria o una relació d’indicadors que permetin seguir l’evolució del conjunt de les seccions de crèdit.

És van analitzar els diferents productes de les entitats financeres, ja que amb la nova situació han tornat a ser d’actualitat els fons d’inversió que inverteixen en deute públic a venciment, pagarés, lletres del tresor, comptes a la vista remunerats i imposicions a termini. Amb l’actual corba dels tipus d’interès, tant les entitats financeres com les seccions de crèdit recuperem la normalitat.

També es va fer èmfasi en les formalitats que impliquen la compra dels diferents productes, així com els criteris de valoració i comptabilització dels mateixos.

En una segona part es van repassar els criteris a tenir en compte en la elaboració del pla economicofinancer, que han de trametre les seccions de crèdit al Departament d’Economia i Hisenda.

Finalment, es van donar a conèixer les dades del sector format per 60 cooperatives amb secció de crèdit, de les quals 35 es troben a la demarcació de Tarragona, 23 a les terres de Lleida i 2 a la demarcació de Barcelona. El saldos creditors pugen a 568,5 M€ amb un finançament a les seccions agràries de les cooperatives de 81 M€.