FORMACIÓ GRANGERS 2022

El passat dijous 26 de maig es va realitzar a la nostra seu conjuntament amb l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega, el curs de Gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic en granges porcines.  Van assistir 20 alumnes. Aquest curs va estar adreçat a totes les persones que treballen en granges donant compliment a l’obligatorietat de disposar d’aquest títol a tots els ramaders d’explotacions porcines de Catalunya.