ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EXERCICI 2021

El passat dia 14 de maig, dissabte, a les 12:00 h es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la cooperativa a la Sala d’Actes del local Social de la Cooperativa amb l’assistència de més de quaranta socis i socis col·laboradors. La durada va ser de dues hores i 15 min. i es van presentar els resultats econòmics i de gestió de l’any 2021.