ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EXERCICI 2021

El proper dia 14 de maig, dissabte, a les 11:30 h en primera convocatòria i a les 12:00 h en segona es celebrarà l’Assemblea General Ordinària de la cooperativa que tindrà lloc a la Sala d’Actes del local Social de la Cooperativa.