SEGA DEL CAMP DE PROVES DE COPERAL DE LES VARIETATS DE BLATS PER A L’ELABORACIÓ DEL PA DE MESTRAL

El passat dia 5 d’agost es va realitzar la collita del camp de proves de Blats de Coperal, amb la corresponent maquinaria i obtenint les mostres necessàries per a l’estudi de les varietats adequades per fer farina de blat per a la fabricació del Pa de Mestral.

Durant aquest anys s’ han fet diferents proves amb varietats de blat,  com també diferents tipus d’adobats per a tal de poder arribar a produir un blat amb les característiques òptimes per a obtenir la farina que ens demana el gremi de forners de Tarragona, per a poder elaborar el Pa de Mestral.

L’ objectiu del projecte és que de les nostres terres de Santa Coloma i contrades, pugui sortir el blat necessari per a produir la major quantitat de el pa de la província de Tarragona, essent aquest Pa de Mestral un producte verdaderament de qualitat i proximitat.