ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

El passat dia 28 de maig, divendres, a les 19:00 h es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la cooperativa a la Sala d’Actes del local Social de la Cooperativa amb l’assistència d’una trentena de socis i socis col·laboradors que prèviament van notificar que assistirien, matenint en tot moment totes les mesures necessàries en aquests temps. La durarda va ser d’una hora i 15 min. i es van presentar els resultats econòmics i de gestió de l’any 2020.