SEGA DEL CAMP DE PROVES DE COPERAL DE LES VARIETATS DE BLATS PER A LA ELABORACIÓ DEL PA DE MESTRAL

Avui dia 24 de juliol s’ha fet la collita del camp de proves de Blats de Coperal, amb la corresponent maquinaria i obtenint les mostres necessàries per a l’estudi de les varietats adequades per fer farina de blat per a la fabricació del Pa de Mestral.

Coperal fa cinc anys que conjuntament amb el departament d’agricultura, els forners de Tarragona i la farinera Sunyer, va iniciar el projecte de produir una farina de qualitat i proximitat, per a l’elaboració del Pa de Mestral.

Durant aquest cinc anys s’ han fet diferents proves amb varietats de blat,  com també diferents tipus d’adobats per a tal de produir un blat amb unes característiques òptimes per a obtenir la farina que ens demana el gremi de forners de Tarragona, per a poder elaborar el Pa de Mestral.

L’ objectiu del projecte és que de les nostres terres de Santa Coloma i contrades, pugui sortir el blat necessari per a produir la major quantitat de el pa de la província de Tarragona, essent aquest Pa de Mestral un producte verdaderament de qualitat i proximitat.

La jornada d’ avui ha estat la culminació d’ un any de feina, que va des de la tria de les varietats específiques, el temps de sembra, diferents moments i quantitats d’adobat, i seguiment dels camps en tot moment. En la jornada han participat agricultors, el Consell Rector, direcció i tècnics de Coperal, alguns forners, el Departament d’Agricultura, l’Ajuntament de Santa Coloma, la Cambra de Comerç de Reus i Conca Activa.